Stangeskovene
Velg varehus
Meny
Avdelinger
Handlevogn
Trelast
Stangeskovene
Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Elgjakt

Elgjakt
Elgjakt
Elgjakt
Elgjakt

Elgjakt

Elgen, og elgjakten har fulgt Stangeskovene gjennom nesten hele vår historie. Antall elg som har blitt felt har variert. I 1910 ble vi tildelt 9 elger fordelt på 5 år for området Eidskog, Nes og Aurskog-Høland. Avskytingen har økt jevnt og trutt frem til årene 1992 og 93, hvor det ble felt over 160 dyr i Stangeskovenes skoger. I dag deles det ut ca. 70 dyr årlig, hvorav ca 50 dyr blir skutt.

Stangeskovenes eiendom er fordelt på totalt 16 elglag. 12 av disse er tilknyttet området rundt kommunedelet mellom Eidskog, Nes og Aurskog-Høland, og inngår som hoveddel av Stangeskovene elgvald. I tillegg inngår deler av eiendommen i jaktlag med flere grunneiere. Sist har vi et terreng som ikke leies ut til faste lag, men som inngår i vår utmarkssatsing med korttidsjakt og gjestejakt.

Vi deltar aktivt i elgforvaltningen i vårt nærområde. Vi har en sekretærpost i Aurskog-Høland elgvald, et elgvald med totalt 80 jaktlag over ca. 800.000 da. Videre sitter vi med representant i Elgregion Øst, et rådgivende organ for kommunene Aurskog-Høland og Eidskog, samt Kongsvinger, Sør-Odal, Nes, Sørum og Fet øst for Glomma.

Vi har kompetanse på utarbeidelse av bestandsplaner og forvaltning opp i mot lover og forkrifter. Som skogeier og aktør innen utmarksnæringen, ser vi begge sider av forholdet mellom en stor viltstamme og skader på skog. Årlig kjører vi for egen regning ut ca. 100 tonn elgfòr for å begrense beiteskader på skogen og holde elgen unna veg og bebyggelse.

Stangskovene AS ønsker ansvarlige og kompetente leietagere til våre elgterreng. Vi ønsker en langsiktig tankegang og forhold til jegerne, og høy presisjon på avskytingen. Det er derfor ikke hvert år det er ledige åremålsterreng. Skulle det imidlertid skje at noen terreng blir ledige så vil det bli lagt ut til høyre på denne siden.

Stangeskovene har høy kompetanse og lang erfaring med bruk av kart, og vi har lagt ut digitale kart over alle våre jaktterrengene som du selv kan legge inn på GPS eller vise på pc. Vi forhandler og benytter oss av Garmin GPS både til planlegging og gjennomføring av jakt og skogbruk.

Jakter du hos oss? Gå inn på våre kartsider, last ned kart over ditt terreng og se hva annet vi kan tilby.

Vi tilbyr følgende:

Våre byggevarehus

KværnerHøvellast LillestrømBjerkeÅrnesVoldenTistedalSkarnesFetsund

Informasjon

Avdelinger og åpningstider

Hold deg oppdatert